Trang chủ / Tư vấn / Hướng dẫn cách ghép 2 tấm pin năng lượng mặt trời 

Hướng dẫn cách ghép 2 tấm pin năng lượng mặt trời

Một hệ thống điện mặt trời thường bao gồm nhiều tấm pin mặt trời. Vậy để ghép 2 tấm pin năng lượng mặt trời với nhau thì phải làm như thế nào? Khám phá ngay trong bài viết sau để ghép chính xác giúp hệ thống hoạt động hiệu quả.

1. Cách ghép 2 tấm pin năng lượng mặt trời

Hiện nay, có 3 cách ghép 2 tấm pin năng lượng mặt trời là ghép nối tiếp, ghép song song và ghép hỗn hợp. Mỗi cách ghép này đều có đặc điểm riêng, phù hợp với từng hệ thống.

1.1. Ghép tấm pin kiểu nối tiếp

Ghép tấm pin mặt trời kiểu nối tiếp là ghép cực âm của tấm pin này với cực dương của tấm pin kia, cứ như vậy cho đến hết chuỗi. Cuối cùng, ta còn lại một cực dương và cực âm duy nhất.

Cách ghép nối này giúp tăng tổng điện áp và tổng công suất của hệ thống.

Khi ghép tấm pin theo kiểu nối tiếp có 3 trường hợp xảy ra. Đó là:

1.1.1. Ghép nối tiếp các tấm pin mặt trời có cùng điện áp và dòng điện

Khi ghép nối tiếp các tấm pin mặt trời có cùng điện áp và dòng điện thì:

 • Tổng điện áp hệ thống = Điện áp tấm pin 1 + Điện áp tấm pin 2 + … + Điện áp tấm pin n
 • Tổng dòng điện hệ thống = Dòng điện của mỗi tấm pin
 • Tổng công suất hệ thống = Công suất tấm pin 1 + Công suất tấm pin 2 + … + Công suất tấm pin n = Tổng điện áp hệ thống x Tổng dòng điện hệ thống

Ví dụ: Nếu bạn ghép nối tiếp 3 tấm pin mặt trời có điện áp 6V và dòng điện 3A thì:

 • Tổng điện áp của hệ thống: 6 + 6 + 6 = 18V
 • Tổng dòng điện hệ thống: 3A
 • Tổng công suất hệ thống: 18 + 18 + 18 = 54W
ghép nối tiếp 2 tấm pin mặt trời có cùng điện áp, dòng điện
Sơ đồ ghép nối tiếp pin mặt trời có cùng điện áp, dòng điện

1.1.2. Ghép nối tiếp các tấm pin mặt trời khác điện áp và có cùng dòng điện

Khi ghép nối tiếp các tấm pin mặt trời khác điện áp và có cùng dòng điện:

 • Tổng điện áp hệ thống = Điện áp tấm pin 1 + Điện áp tấm pin 2 + … + Điện áp tấm pin n
 • Tổng dòng điện hệ thống = Dòng điện của mỗi tấm pin
 • Tổng công suất hệ thống = Công suất tấm pin 1 + Công suất tấm pin 2 + … + Công suất tấm pin n = Tổng điện áp hệ thống x Tổng dòng điện hệ thống

Ví dụ: Ghép nối tiếp 3 tấm pin mặt trời lần lượt có điện áp là 5V, 7V, 9V và dòng điện là 3A thì:

 • Tổng điện áp của hệ thống: 5 + 7 + 9 = 21V
 • Tổng dòng điện định mức của hệ thống: 3A
 • Tổng công suất hệ thống: (5 x 3) + (7 x 3) + (9 x 3) = 63W
ghép nối tiếp 2 tấm pin mặt trời khác điện áp và cùng dòng điện
Sơ đồ ghép nối tiếp các tấm pin mặt trời khác điện áp và có cùng dòng điện

1.1.3. Ghép nối tiếp các tấm pin mặt trời cùng/khác điện áp và khác dòng điện

Khi ghép nối tiếp các tấm pin mặt trời cùng/khác điện áp và khác dòng điện:

 • Tổng điện áp hệ thống = Điện áp tấm pin 1 + Điện áp tấm pin 2 + … + Điện áp tấm pin n
 • Tổng dòng điện hệ thống = Dòng điện của tấm pin thấp nhất
 • Tổng công suất hệ thống = Tổng điện áp hệ thống x Tổng dòng điện hệ thống

Ví dụ: Ghép nối tiếp các tấm pin mặt trời có điện áp và định mức dòng điện lần lượt là 3V/1A, 7V/3A, 9V/5A

 • Tổng điện áp của hệ thống: 3 + 7 + 9 = 19V
 • Tổng dòng điện hệ thống: 1A.
 • Tổng công suất hệ thống: 19V x 1A = 19W
ghép nối tiếp 2 tấm pin mặt trời khác điện áp và dòng điện
Sơ đồ ghép nối tiếp các tấm pin mặt trời khác điện áp và dòng điện

1.2. Ghép tấm pin kiểu song song

Ghép tấm pin kiểu song song là ghép cực dương với cực dương, cực âm với cực âm của các tấm pin với nhau thành một chuỗi cho đến hết. Cuối cùng ta cũng có một cực dương và một cực âm.

Cách ghép này giúp tăng tổng công suất và tổng định mức dòng điện của hệ thống. Còn điện áp của hệ thống giữ nguyên. Vì thế, đây được đánh giá là cách kết nối mang lại hiệu quả tốt.

Kiểu ghép này cũng có thể xảy ra nhiều trường hợp như:

1.2.1. Ghép các tấm pin song song có cùng điện áp, dòng điện

Khi ghép các tấm pin song song có cùng điện áp, dòng điện thì:

 • Tổng điện áp của hệ thống = Điện áp của mỗi tấm pin
 • Tổng dòng điện hệ thống = Dòng điện tấm pin 1 + Dòng điện tấm pin 2 + … + Dòng điện tấm pin n
 • Tổng công suất hệ thống = Công suất tấm pin 1 + Công suất tấm pin 2 + … + Công suất tấm pin n = Tổng điện áp hệ thống x Tổng dòng điện hệ thống

Ví dụ: Ghép 4 tấm pin song song có điện áp 19V, dòng điện 8A, công suất 152W thì:

 • Tổng điện áp hệ thống: 19V.
 • Tổng định mức dòng điện hệ thống: 8 + 8 + 8 + 8 = 32A.
 • Tổng công suất hệ thống: 152 + 152 + 152 + 152 = 608V.
ghép 2 tấm pin năng lượng mặt trời song song
Sơ đồ ghép các tấm pin song song có cùng điện áp, dòng điện

1.2.2. Ghép các tấm pin song song khác điện áp và cùng dòng điện

Khi ghép các tấm pin song song khác điện áp và cùng dòng điện định mức:

 • Tổng điện áp của hệ thống = Điện áp của tấm pin thấp nhất
 • Tổng dòng điện hệ thống = Dòng điện tấm pin 1 + Dòng điện tấm pin 2 + … + Dòng điện tấm pin n
 • Tổng công suất hệ thống = Tổng điện áp hệ thống x Tổng dòng điện hệ thống

Ví dụ: Ghép 4 tấm pin song song có cùng dòng điện định mức là 8A. Trong đó, 1 tấm pin có điện áp là 17V, 3 tấm pin còn lại có điện áp là 19V.

 • Tổng điện áp hệ thống: 17V
 • Tổng dòng điện của hệ thống: 8 + 8 + 8 + 8 = 32A
 • Tổng công suất hệ thống: 17V x 32A = 544W.
ghép 2 tấm pin mặt trời song song khác điện áp và cùng dòng điện
Sơ đồ ghép các tấm pin song song khác điện áp và cùng dòng điện

1.2.3. Ghép các tấm pin song song cùng điện áp và khác dòng điện

Khi ghép các tấm pin song song cùng điện áp và khác dòng điện:

 • Tổng điện áp của hệ thống = Điện áp của mỗi tấm pin
 • Tổng dòng điện hệ thống = Dòng điện tấm pin 1 + Dòng điện tấm pin 2 + … + Dòng điện tấm pin n
 • Tổng công suất hệ thống = Công suất tấm pin 1 + Công suất tấm pin 2 + … + Công suất tấm pin n = Tổng điện áp hệ thống x Tổng dòng điện hệ thống

Ví dụ: Ghép 4 tấm pin song song có cùng điện áp là 19V. Trong đó, 1 tấm pin có dòng điện định mức là 5A, 3 tấm pin còn lại có dòng điện định mức là 8V.

 • Tổng điện áp hệ thống: 19V.
 • Tổng dòng điện định mức của hệ thống: 5 + 8 + 8 + 8 = 29A
 • Tổng công suất hệ thống: 19V x 32A = 551W.
ghép 2 tấm pin mặt trời song song cùng điện áp
Sơ đồ ghép các tấm pin song song cùng điện áp và khác dòng điện

1.2.4. Ghép các tấm pin song song khác điện áp và dòng điện

Khi ghép các tấm pin song song khác điện áp và khác dòng điện định mức:

 • Tổng điện áp của hệ thống = Điện áp của tấm pin thấp nhất
 • Tổng dòng điện hệ thống = Dòng điện tấm pin 1 + Dòng điện tấm pin 2 + … + Dòng điện tấm pin n
 • Tổng công suất hệ thống = Tổng điện áp hệ thống x Tổng dòng điện hệ thống

Ví dụ: Ghép 4 tấm pin song song có điện áp và dòng điện định mức lần lượt là 17V/5A, 18V/7A, 19V/8A, 19V/8A.

 • Tổng điện áp hệ thống: 17V
 • Tổng dòng điện định mức của hệ thống: 5 + 7 + 8 + 8 = 28A
 • Tổng công suất hệ thống: 17V x 28A = 476W.
ghép 2 tấm pin song song khác điện áp và dòng điện
Sơ đồ ghép các tấm pin song song khác điện áp và dòng điện

1.3 Ghép 2 tấm pin năng lượng mặt trời kiểu hỗn hợp

Ghép tấm pin kiểu hỗn hợp là sự kết hợp của cách ghép tấm pin nối tiếp và song song. Trong đó, các tấm pin được ghép nối tiếp với nhau thành từng dãy. Sau đó, dãy pin này nối song song với dãy pin kia cho đến hết. Cuối cùng, ta còn lại một cực dương và một cực âm.

Cách ghép này giúp tăng cả tổng điện áp lẫn tổng dòng điện, tổng công suất của cả hệ thống. Trong đó:

 • Tổng điện áp hệ thống = Tổng điện áp của các tấm pin nối tiếp.
 • Tổng dòng điện của hệ thống = Tổng dòng điện của các cặp tấm pin song song
 • Tổng công suất hệ thống = Tổng điện áp hệ thống x Tổng dòng điện hệ thống

Ví dụ: Ghép hỗn hợp 8 tấm pin có điện áp 19V, dòng điện định mức 8A, công suất 152W thì:

 • Tổng điện áp hệ thống: 19 + 19 = 38V
 • Tổng dòng điện định mức của hệ thống: 8 + 8 + 8 + 8 = 32A
 • Tổng công suất hệ thống: 38 x 32 = 1216W

Cách ghép tấm pin kiểu hỗn hợp thường được áp dụng cho hệ thống vừa và lớn.

ghép 2 tấm pin năng lượng mặt trời kiểu hỗn hợp
Sơ đồ ghép tấm pin mặt trời kiểu hỗn hợp

Mỗi cách ghép sẽ tạo ra điện áp định mức cũng như dòng định mức khác nhau. Tốt nhất, người dùng nên ghép nối các tấm pin cùng nhà sản xuất, cùng chủng loại, cùng thông số kỹ thuật để hệ thống hoạt động ổn định. Nhờ đó, hiệu suất sẽ cao hơn

2. Lưu ý trước khi ghép 2 tấm pin năng lượng mặt trời

Bên cạnh cách lắp ghép tấm pin, trước khi lắp, người lắp cần lưu ý những điều cơ bản sau:

2.1. Đảm bảo các quy tắc an toàn

Điện là hệ thống tiềm ẩn nhiều nguy  cơ gây hại nếu bạn không cẩn thận. Vì thế, trước khi lắp đặt, người lắp cần nắm rõ các quy tắc an toàn dưới đây để không bị tổn hại về thể chất, sốc điện gây chấn thương:

 • Đảm bảo khu vực lắp ghép đã ngắt điện hoàn toàn: Nếu để điện vẫn chạy thì khá nguy hiểm. Bởi nếu điện hở, rò điện, người lắp sẽ bị điện giật.
 • Không lắp ghép khi thời tiết xấu: Gió to, mưa lớn, khí hậu ẩm ướt, trơn trượt… Bởi vì khi làm việc trên mái nhà, gió to có thể làm người lắp bị mất thăng bằng, ngã hoặc hệ thống bị hỏng. Còn trời mưa, ướt, người lắp dễ bị trượt chân ngã, điện giật…
 • Không ngồi, đè lên tấm pin: Để tránh việc tấm pin bị hư hại, vỡ, gây thương tích hay xảy ra tình trạng sốc điện cho người lắp. Đồng thời, không làm xước tấm pin hay để lại dấu vết trên đó bởi những vết xước này có thể làm tấm pin hấp thu bức xạ mặt trời kém hơn.
 • Đảm bảo mái nhà đủ chắc chắn, không bị hư hỏng: Mái nhà còn mới, vững, không quá cũ, tấm phủ mái nhà không bị ướt để có thể nâng đỡ các tấm pin mặt trời ở phía trên. Kể cả khi lắp đặt trên mặt đất, mặt nước cũng cần đảm bảo khu vực lắp đặt bên dưới thông thoáng, sạch sẽ, không có vật thể lạ.

2.2. Hiểu rõ các ký hiệu điện

Bao bì của các tấm pin thường có nhiều ký hiệu điện. Bạn cần nắm rõ và đọc kỹ các ký hiệu này để hiểu và lắp đặt cho đúng.

2.3. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết

Khi lắp đặt các tấm pin mặt trời, phải chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ như:

 • Chuẩn bị đồ bảo hộ: Quần áo bảo hộ, giày chống trượt, mũ bảo hiểm, găng tay cách điện, dây và lưới an toàn, dây nịt… giúp di chuyển thoải mái mà vẫn đảm bảo an toàn.
 • Chuẩn bị dụng cụ hỗ trợ: Thang, giàn giáo, thảm cao su… cần có chất lượng tốt để có thể đảm bảo an toàn khi lắp đặt, tránh trượt các bậc thang.
lưu ý khi ghép 2 tấm pin năng lượng mặt trời
Phải mang đầy đủ các đồ bảo hộ cần thiết như quần áo, găng tay, mũ bảo hiểm…để đảm bảo an toàn khi lắp đặt, ghép nối các tấm pin mặt trời

Như vậy, có nhiều cách ghép 2 tấm pin năng lượng mặt trời với nhau và với các tấm pin khác trong cùng hệ thống. Mỗi cách ghép có một lợi thế riêng, phù hợp với những trường hợp nhất định.

Để biết cách ghép tấm pin, hướng lắp hiệu quả nhất và đảm bảo an toàn, hãy tải app FreeSolar theo link https://apple.co/3lj9RPU / https://bit.ly/32q92gT và trao đổi cụ thể qua tin nhắn với chúng tôi. Hoặc gọi hotline 1900.3188 để hỏi và trao đổi trực tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *